İşte geçmişteki insanların kesinlikle DELİ olduğunu kanıtlayan 4 fotoğraf

 

Tıp ve teknolojideki modern gelişmeler, dünya çapında daha eğitimli insanlarla sonuçlandı. Bu, herkesin doktor olmaya yetkili olduğu anlamına gelmez, ancak Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkede çoğu insan en azından sağduyuya sahiptir. Tarih boyunca, insanlar her zaman bilgiye susamışlardır. Dik yürümeye başladığımızdan beri sorunlarımıza çözüm bulmaya çalıştık. Ancak çabalarımızın olduğu zamanlar oldu ama bilim ve teknolojinin en sık karşılaşılan sorunlara cevap bulamadığı zamanlar oldu… Sonuç olarak bu tuhaf ve düpedüz ürkütücü öğeler ortaya çıktı. Bazıları tıp, bazıları işkence ve hatta daha fazlası sosyal nedenlerle kullanıldı. Bir gerçek aynı kalır: ürkütücüler.